2017-01-25 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Versli Lietuva“

2017 m. sausio 25 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ilgamečiu Verslo moterų tinklo partneriu VšĮ „Versli Lietuva“. Organizacijos įsipareigojo padėti viena kitai skatinti moterų verslumą dalinantis informacija, organizuojant bendrus renginius ir įgyvendinant kitas bendras iniciatyvas.
 

  • Sutartis_su_Versli_Lietuva