2017-01-03 Išrinkta VMT Klaipėdos regiono vadovė

Verslo moterų tinklo Klaipėdos regiono narės sausio 3 d. išrinko naują vadovę – UAB Verslo aptarnavimo centro, Klaipėdos–Šiaulių klientų aptarnavimo centro vadovę Ingrida Razmę.

Nuoširdžiai dėkoju VTM Klaipėdos regiono verslo moterims už pasitikėjimą, man tai nauja veikla, nauji iššūkiai, naujos galimybes. VTM  Klaipėdos regiono tikslai; suburti ir pritraukti  Klaipėdos regiono verslo moterys aktyviai dalyvauti VTM veikloje, skatinti  nares bendradarbiauti tarpusavyje ir susirasti naudingų verslo kontaktų, verslo partnerių ir kolegų.

Mano siekis tapus VTM Klaipėdos regiono vadove pasidalinti su regiono narėmis savo turima ilgametę vadovavimo patirtimi, taip pat  perimti iš kitų vadovavimo subtilybes.

Dalinantis patirtimi yra ne tik tobulinami vadovavimo įgūdžiai, bet ir operatyviai ir efektyviai perimama sėkminga vadovavimo patirtis ir sprendimai.

Tikiuosi, kad Klaipėdos regiono narės dalinsis savo turimais įgūdžiais tarpusavyje bei su kitomis moterimis norinčiomis kurti ir plėtoti savo verslą Klaipėdos regione.
 
VMT Klaipėdos regiono tarybos narės yra įvairių įmonių savininkės – Eglė Sėlenienė, Eglė Mikalauskienė, Asta Anilionė, Viltautė Gudauskaitė.