2017-03-17 Veiklą pradėjo VMT Alytaus regionas

2017 m. kovo 17 d. veiklą pradėjo Verslo moterų tinklo Alytaus regionas. Energingos, veiklios verslininkės išsirinko VMT Alytaus regiono Tarybą ir pirmininkę.

Į Verslo moterų tinklo Alytaus regiono Tarybą narės išrinko Jolitą Virkietienę, Liną Sosunovičienę, Ingą Mačionienę ir Loretą Kragnienę. Verslo moterų tinklo Alytaus regiono Tarybos pirmininke tapo Loreta Kragnienė.

Loreta Kragnienė  dirbo Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse, daug metų vadovavo klientų aptarnavimo ir pardavimų padaliniams, turi tarptautinės patirties įkuriant  skambučių centrus Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Ji aktyviai dalyvavo kuriant ir diegiant naujus  bendrovių  verslo procesus, vykdė darbuotojų atranką ir jų ugdymą. Turi sėkmingos patirties įgyvendinant pokyčius įmonėse, centralizuojant ir optimizuojant jų veiklą. Loreta Kragnienė su malonumu dalinasi sukaupta patirtimi ir įkvepia žmones mėgautis savo veikla. Šiuo metu ji teikia verslo konsultavimo ir mokymų paslaugas- konsultuoja įmones kuriant  skambučių ir kompetencijų centrus,  organizuoja ir vykdo darbuotojų mokymus.

„Esu dėkinga Verslo moterų tinklo narėms už pasitikėjimą. Aktyviai įsitrauksiu į Verslo moterų tinklo darbą, skatinsiu regiono moterų verslumą ir sieksiu, kad Alytaus regiono  verslo moterys turėtų galimybę didinti savo kompetencijas, pasitikėjimą savimi ir taptų verslo lyderėmis“ - sakė VMT Alytaus regiono vadovė Loreta Kragnienė.

Loreta Kragniene