2021-04-20 JTO The Women’s Empowerment Principles (WEPs) iniciatyva

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai prisijungė prie Jungtinių Tautų Organizacijos įkurtos tarptautinės „Moterų įgalinimo principų” (angl. The Women’s Empowerment Principles (WEPs)) iniciatyvos.
Ši iniciatyva dienos šviesą išvydo 2010 m. – jos atsiradimą paskatino Jungtinės Tautos, jau prieš gerą dešimtmetį kėlusios lyčių lygybę į prioritetinių veiksmų aukštumas. Pasaulyje iniciatyva vienija per 4700 organizacijų, o Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai tapo pirmąją verslo ir mokslo asocijuota struktūra Lietuvoje, prisijungusia prie WEPs.

Moterų įgalinimo principai (WEPs) yra principų rinkinys, siūlantis verslui rekomendacijas, kaip skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalinimą darbo vietoje, rinkoje ir bendruomenėje.
WEPs yra pagrindinė priemonė siekti lyčių lygybės pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Prisijungdamos prie WEPs iniciatyvos, įmonės ir asocijuotos struktūros bei jų vadovai įsipareigoja laikytis šios darbotvarkės aukščiausiu lygiu ir bendradarbiauti įvairių suinteresuotų šalių tinkluose, skatinant verslo praktikas, suteikiančias moterims daugiau galimybių.

Pagrindinis WEPs iniciatyvos tikslas yra skatinti ir stiprinti moterų vaidmenis versle. Įmonės narės reguliariai informuojamos apie atnaujintus tarptautinius darbo ir žmogaus teisių standartus, o savo ruožtu įsipareigoja įmonėse užtikrinti lygybę per septynis pagrindinius principus. Pastarieji apima lyderystės kultūros formavimą, vienodą elgesį su vyrais ir moterimis, sveikatos ir saugos darbo vietoje užtikrinimą, moterų išsilavinimo, tobulėjimo ir įgūdžių stiprinimo skatinimą, moterų verslumo skatinimą, lyčių lygybės skatinimą bendruomenės iniciatyvomis bei pasiekimų matavimą šioje srityje.

Prisijungimą prie WEPs iniciavo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Verslo moterų tinklas, kurio narės – Rūmų įmonių savininkės ir aukščiausio lygio vadovės. Tinklas skatina moterų verslumą, teikia savitarpio pagalbą bei siekia lygių galimybių principo užtikrinimo versle.
„Prisijungimas prie WEPs iniciatyvos – natūrali Verslo moterų tinklo bei visos Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės veiklos, skatinančios moterų verslumą bei lygių galimybių pricipo užtikrinimą versle, plėtra. Nors moterys prie įmonių vairo jau nieko nestebina nei Lietuvoje, nei kitose Europos šalyse, vis dar susiduriame su stereotipiniu dalies visuomenės požiūriu į moteris darbo rinkoje. Džiaugiamės, kad Rūmuose sukurta palanki aplinka, kurioje veiklios moterys, įmonių ir mokymo įstaigų vadovės bei savininkės gali plėtoti moterų verslumą skatinančias iniciatyvas bei socialinius projektus“, - kalba Verslo moterų tinklo prezidentė Jurga Rimkė, bendrovės „Intra Vires“ savininkė ir vadovė.
Anot Rūmų prezidento Sigito Leonavičiaus, prisijungimas prie WEPs iniciatyvos įpareigoja Rūmų organizaciją siekti lygiateisiškumo principų versle ir moksle, aktyviai vystyti veiklas ir aktyviai dalyvauti projektuose, skatinančiuose moterų verslumą.

„Tikime, kad prisijungdami prie WEPs iniciatyvos ne tik padėsime skleisti lygiateisiškumo versle žinią, bet ir suteiksime nariams daug naudingos informacijos apie galimybes dalyvauti tarptautinėse programose“, - pažymi S. Leonavičius.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, siekiant išreikšti pagarbą įmonių vadovėms, savininkėms, verslininkėms, kasmet apdovanojama geriausia įmonės vadovė. Ši nominacija skiriama už vadovaujamos įmonės rezultatus ir veiklą, asmeninę visuomeninę ir labdaringą veiklą, naujus projektus ir idėjas bei jų įgyvendinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, produkcijos bei paslaugų konkurencingumo didinimą, įmonės darbuotojų profesinį mokymą.
Lietuvoje šiuo metu patvirtintos narystės WEPs statusą turi dar 5 Lietuvos įmonės: Rūmų nariai kompanija „Berta &“ ir įmonė „Intra Vires“, taip pat prekybos tinklas „Lidl Lietuva“, parfumerijos ir kosmetikos įmonė „Avon Cosmetisc“ bei energijos valdymo ir automatizavimo paslaugas teikianti „Schneider Electric Lithuania“.

Daugiau apie WEPs - https://www.weps.org/about.