2016-11-22 VU VM direktore paskirta dr. Birutė Miškinienė.

Šių metų lapkričio 15 dieną vykusiame VU Verslo mokyklos (VM) tarybos posėdyje, VU VM direktore paskirta laikinai šias pareigas ėjusi dr. Birutė Miškinienė. Viešame konkurse šioms pareigoms užimti varžėsi 12 kandidatų, iš kurių du pateko į paskutinį etapą. Dr. B. Miškinienė vadovauti VU Verslo mokyklai oficialiai pradėjo nuo lapkričio 16 d. 

Naujoji vadovė pasirinkta dėl tinkamiausios  VU VM strateginės vizijos, verslo mokyklų specifikos patirties ir ankstesnio įdirbio – sklandžios buvusios VU Tarptautinės verslo mokyklos (TVM) integracijos į Vilniaus universitetą, vadybinių ir akademinių pasiekimų. Iki šiol laikinai vadovavusi VU Verslo mokyklai, dr. B. Miškinienė taip pat sulaukė ir mokyklos komandos palaikymo.

„Strateginis VU Verslo mokyklos tikslas visuomet buvo į studentą orientuotos studijos, kuriose kuriama  aktualių akademinių žinių ir verslo patirčių sinergija.  Sėkmingai integravus Verslo mokyklą į Vilniaus universitetą, toliau sieksime šio tikslo pasiūlydami platesnį ir kokybiškesnį verslo studijų pasirinkimą. Esu tikra, kad mano sukauptos žinios ir patirtis padės užtikrinti sėkmingą pamatinėmis kompetencijomis –  verslumu, kūrybiškumu, inovatyvumu – paremtą mokyklos veiklą. Sieksime ir toliau ugdyti verslias, socialiai atsakingas, besimokančias visą gyvenimą  asmenybes, kurios prisidėtų ne tik prie  Lietuvos, bet ir globalios ekonomikos plėtros bei gerovės“, - sako dr. Birutė Miškinienė.

Dr. Birutė Miškinienė yra įgijusi Socialinių mokslų daktaro laipsnį eksternu Vytauto Didžiojo universitete, Vadybos magistro laipsnį Norvegijos Vadybos institute BI,  Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ir fizikos bei astronomijos mokytojo kvalifikaciją Vilniaus Pedagoginiame Institute. 

Dr. B. Miškinienė yra vadovavusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų mokyklai (ISM Executive School), taip pat įgijusi valstybinės aukštojo mokslo politikos formavimo patirties dirbdama Studijų, mokslo ir technologijų departamente Švietimo ir mokslo ministerijoje. Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio dr. B. Miškinienė buvo paskirta laikinąja VU TVM direktore ir šias pareigas ėjo iki mokyklos integracijos į VU. 

VU Verslo mokyklos direktorių 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia VU rektorius VU VM tarybos teikimu. VU Verslo mokyklos vadovas atsako už VM strategijos kūrimą, vystymą ir įgyvendinimą, veiklos organizavimą ir vystymą, pajamų ir išlaidų sąmatos formavimą bei vykdymą. Jis taip pat atstovauja VM interesams, palaiko ilgalaikius santykius su svarbiausiais partneriais bei atsako už komandos darbo organizavimą, ugdymą ir veiklos efektyvumo didinimą.

Birute Miskiniene