2017-01-10 Milijonai verslių moterų pasaulyje susijungs priemonėje „SheTrades“

Tarptautinės prekybos centras (ITC) yra vienintelė pasaulyje plėtros agentūra, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra skirtas remti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) globalizaciją.
 
Tai reiškia, kad ši organizacija padeda MVĮ jų kūrime, o taip pat ir besivystančių šalių bei pereinamosios ekonomikos atstovams, kurie nori tapti labiau konkurencingi ir prisijungti prie tarptautinių rinkų prekybos ir investicijų, taip didinant pajamas ir kuriant darbo vietas, ypač moterims, jaunimui, ir skurdžiai visuomenės daliai.
Įkurtas 1964 metais, Tarptautinės prekybos centras yra bendra Pasaulio Prekybos Organizacijos ir  Jungtinių Tautų Organizacijos agentūra.

Lietuvoje ICT veikia, siekdama sukurti prekybos ryšius su besivystančio pasaulio šalimis, padedant iš šių šalių eksportuoti aukštos kokybės produktus beiprekes
ITC  sukūrė priemonę „SheTrades“, skirta moterų verslo/verslumo skatinimui, kurios tikslas yra sujungti milijonus verslių moterų pasaulyje. „SheTrades“ duomenų bazėje https://shetrades.com/
 

Moterys verslininkės iš išsivysčiusių šalių, tiek ir iš besivystančių šalių gali registruoti savo verslo pasiūlymus ir ieškoti verslo partnerių savo verslui.
Kviečiame verslias Lietuvos moteris pasinaudoti šia priemone!
Lietuvos Verslo Moterų tinklas savo narėms suteiks daugiau informacijos bei padės įsiregistruoti į šią duomenų bazę.

Parengė  Kristina Vezbergaitė