2016-09-03 VMT suvažiavime apsvarstė naują veiklos strategiją

Verslo moterų tinklo (VMT), įkurto prie Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, narės iš visos Lietuvos rugsėjį pasitiko, aptardamos savo veiklos strategiją.
Pirmąjį rudens savaitgalį Ventėje prie Kuršių marių susitiko pusšimtis verslo tinklo narių. Jos derino savo visuomeninę veiklą ir laisvalaikį,. Oficialioji dalis buvo skirta naujai sukurtoms nuostatoms bei 2017–2020 metų strategijai apsvarstyti. Laisvalaikiu moterys leidosi į pažintinę pusdienio kelionę po Kuršių marias. Ekskursija po Nemuno deltos regioninį parką, vadovaujant gidui, nepaliko abejingų.

Lietuvos Verslo moterų tinklas įkurtas 2008 metais. Jis vienija 194 nares iš 5 Lietuvos regionų: Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio. Daugiausia moterų yra iš Vilniaus.

Verslininkės, susibūrusios į tinklą, skatina moterų verslumą, keičiasi patirtimi, teikia savitarpio pagalbą ir aktyviai plečia veiklą, bendradarbiaudamos su kitų šalių verslo tinklais. Šiuo metu veikia Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos skyriai. Kasmet į juos įsilieja vis naujų narių.

Svarbiausia VMT idėja – stiprinti organizaciją, priimant naujas nares, skatinti moteris kurti savo verslą, dalytis patirtimi, įgyvendinti įvairius bendrus projektus. VMT tinklas bendradarbiauja su Prekybos, pramonės ir amatų rūmais, VšĮ „Versli Lietuva“, Ūkio ministerija, taip pat kitomis moterų organizacijomis, švietimo bei mokslo įstaigomis. Pradėta realizuoti socialinį projektą, kuriuo formuojamas palankesnis požiūris į vyresnio amžiaus moteris.

Jau tradicija tapo rengti verslo misijas į užsienio šalis ir priimti užsienio šalių delegacijas, be to, bendradarbiaujama su ambasadomis ir kitomis konsulinėmis organizacijomis. Ieškoma naujų bendradarbiavimo formų su kitų šalių versliomis moterimis. Strategiškai žvelgiant, pirmenybinėmis pasirinktos šios šalys: Italija, Vokietija, Belgija, Graikija, Lenkija, Baltarusija, Kaliningradas.

Labai svarbus strateginis tikslas – didinti verslo moterų kompetencijas. Numatoma metodiškai konsultuoti tiek pradedančias, tiek jau patirties įgijusias verslininkes.

„Mūsų veikla stiprina mus pačias, taigi ir mūsų šeimas, gerina verslo aplinką. Stiprėjantis Verslo moterų tinklas yra naudingas visai Lietuvai. Kviečiame į mūsų tinklą įsitraukti kuo daugiau moterų iš visų regionų, taip pat norime burti po savo sparnu pradedančias verslininkes“, – per suvažiavimą kalbėjo Vilniaus regiono vadovė Laura Kovaliovaitė.

Šį rudenį VMT rinks naują organizacijos prezidentę. Dabar šias pareigas laikinai eina kaunietė Saulė Motiejūnienė.

 

Parengė VMT tarybos narė Vilma Jankienė, mob. tel. +370 616 19201
VMT Vilniaus regiono vadovė Laura Kovaliovaitė, mob. tel. +370 655 38778 

  • 2016-09-03_suvaziavimas_1
  • 2016-09-03_suvaziavimas_2
  • 2016-09-03_suvaziavimas_3